40 80 06 03 vaskeriet@menova.no

Velkommen til industrivaskeriet på Kilemoen

Velkommen til vårt unike vaskeri!

Menova har et moderne industrivaskeri som holder til på Kilemoen industriområde rett utenfor Hønefoss.
Vaskeriet har vært i virksomhet siden 2003. Vi er 28 fast ansatte og svært mange av våre medarbeidere har vært med siden oppstarten.

Vi kombinerer teknologi, gjennomarbeidede prosesser og rutiner. Vi har solid kompetanse med gode arbeidsplasser for personer med nedsatt arbeidsevne.

Vi har oppgradert vårt vaskeri for å tilfredsstille Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyns bransjestandard, gode prinsipper for energiledelse og er Miljøfyrtårn.

Vaskeriet byr på gode, sikre og effektive vaskeritjenester for institusjoner, bedrifter og private. Vi leverer primært til kunder i kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker

Vi er MILJØFYRTÅRN

6.november 2023 ble vi resertifisert som Miljøfyrtårn.

Vaskeriet: 40 80 06 03
Telefaks: 32 11 36 69
Sentralbord Menova: 32 18 13 10

Menova Vaskeriet
Follummoveien 84
3516 HØNEFOSS

Ta gjerne kontakt

En prat med oss kan løse mange utfordringer

13 + 13 =