40 80 06 03 vaskeriet@menova.no

Velkommen til industrivaskeriet på Kilemoen

Informasjon vedrørende håndtering av smittetøy

For å begrense smittespredning innfører Menova skjerpede rutiner rundt hygiene og smittevern. Dette er av hensyn til våre ansatte og kunder, og samtidig sikre at vi opprettholder normal drift. Mange av våre viktige kunder er sykehjem og helseforetak og det er helt essensielt og en del av vårt samfunnsoppdrag å levere tøy og tekstiler til de.

For kunder betyr dette at:

  • ALT smittetøy fra helseforetak skal leveres Menova i vannoppløselige poser, eller gule tøysekker.
  • ALT tøy fra alle kunder som er infisert må merkes slik at vi kan identifisere dette og behandle det deretter.
  • Vi ber om at du som mottar tøy fra Menova bruker samme plasttrekk over trallen ved retur av skittent tøy. Dette vil være med på å begrense mulig eksponering av tøy.

For våre ansatte er blant annet følgende innført:

  • Vi innfører hånddesinfeksjon og engangshansker i alle biler.
  • Vi vi desinfiserer biler mellom hver tur.
  • Vi skjerper rutiner for bruk av smittevernutstyr blant våre ansatte i vaskeriene.
  • Vi øker øvrig fokus rundt hygiene og desinfisering

Samtidig er vi avhengig av et godt samarbeid med alle våre kunder. Vi ber derfor om at det legges til rette for henting og levering av tøy og tekstiler på enklest mulig måte for å redusere mulig eksponering og spredning.

Leveringssikkerhet

Det er viktig å få frem at Menova håndterer smittetøy hver dag, også under normale forhold. Vi har derfor gode interne rutiner for å håndtere smittetøy fra både sykehus og institusjoner. Våre ansatte benytter smitteforebyggende utstyr. For å sikre ytterligere sikkerhet for våre ansatte og våre kunder, har vi besluttet å ytterligere skjerpe inn instruks for bruk av slikt verneutstyr slik situasjonen som foreligger nå.

Vaskeriet har avtaler med beredskapsvaskerier som kan bistå for å sikre leveringsdyktighet.

Løpende anbefalinger

Videre følger Menova fortløpende med på Folkehelseinstituttet sine anbefalinger.

Skulle det være noen spørsmål utover dette ber vi om at disse rettes direkte til vaskeriet@menova.no

Velkommen til vårt unike vaskeri!

Menova har et moderne industrivaskeri som holder til på Kilemoen industriområde rett utenfor Hønefoss.
Vaskeriet har vært i virksomhet siden 2003. Vi er 28 fast ansatte og svært mange av våre medarbeidere har vært med siden oppstarten.

Vi kombinerer teknologi, gjennomarbeidede prosesser og rutiner. Vi har solid kompetanse med gode arbeidsplasser for personer med nedsatt arbeidsevne.

Vi har oppgradert vårt vaskeri for å tilfredsstille Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyns bransjestandard, gode prinsipper for energiledelse og er Miljøfyrtårn.

Vaskeriet byr på gode, sikre og effektive vaskeritjenester for institusjoner, bedrifter og private. Vi leverer primært til kunder i kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker

Vi er MILJØFYRTÅRN

Fredag 12 februar 2016 fikk vi det synlige beviset på at vi er et miljøbevisst fyrtårn. Vi er stolte av å kunne henge det flotte Miljøfyrtårn-sertifikatet på veggen.
Ordfører Kjell B. Hansen overrakte oss sertifikatet sammen med miljøvernrådgiver Lisa Helgesson

I 2019 ble vi resertifisert som Miljøfyrtårn.

Vaskeriet: 40 80 06 03
Telefaks: 32 11 36 69
Sentralbord Menova: 32 18 13 10

Menova Vaskeriet
Follummoveien 84
3516 HØNEFOSS

Ta gjerne kontakt

En prat med oss kan løse mange utfordringer

11 + 6 =