40 80 06 03 vaskeriet@menova.no

Vi vasker for sykehjem og institusjoner

Menova har i over ti år sørget for rent tøy til sykehjem og institusjoner i Ringerike og Hole.  Vårt tilbud inkluderer både utleie og vask av tekstiler. Vi vasker sengetøy, frotté og uniformer. Å håndtere vask av tekstiler til institusjoner krever høye standarder for hygiene, kvalitet og logistikk. Vi henter og leverer til avtalt tid og mengde.

For mange av beboerne på institusjonene vasker vi også deres private tøy.  Dette krever at vi kan håndtere et bredt spekter av ulike typer vask. Våre maskiner er også tilpasset privat tøy. Det gjør at kunden til enhver tid vet at deres tøy blir skånsomt behandlet. Vi har gode rutiner for merking og pakking, noe som sikrer at vi leverer tilbake til riktig kunde.

Stadig flere institusjoner velger den samme løsningen som Ringerike og Hole. Basert på lang erfaring, tilpasset utstyr og høy kompetanse er Menova godt rustet til å ta nye oppdrag.

Vaskeriet: 40 80 06 03
Telefaks: 32 11 36 69
Sentralbord Menova: 32 18 13 10

Menova Vaskeriet
Follummoveien 84
3516 HØNEFOSS

Ta gjerne kontakt

En prat med oss kan løse mange utfordringer

5 + 9 =